Adenauerlaan - Walnotendreef

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

laatste update: 23-12-2015 ( deze site wordt niet meer bijgewerkt! )

Welkom op de site van de bewonerscommissie
Adenauerlaan - Walnotendreef

korte berichten

Mededeling.         (28- september 2015)

In de vergadering van 15-09-2015, welke werd gehouden bij de woningstichting Samenwerking, heeft de bewonerscommissie aangegeven dat zij na tien jaar actief te zijn geweest, met ingang van 1 januari 2016 stopt met haar aktiviteiten.

De bewonerscommissie is van oordeel dat zij geen toegevoegde waarde meer heeft als intermediair tussen de bewoners en de woningstichting.Derhalve is besloten dat de commissie met ingang van 1 januari 2016 wordt opgeheven.
Mocht u problemen signaleren die het algemeen belang aangaan, dan kunt u deze melden bij de woningstichting.
Gedurende een jaar blijft deze site toegankelijk en blijven de documenten aanwezig en eventueel te downloaden.

De bewonerscommissieAdenauerlaan - Walnotendreef

_______________________________________________________________

Opzoomeren 2016

Na 2015 is er geen bewonerscommissie meer.
Dit betekent dat ook het Opzoomeren niet meer door commissieleden wordt georganiseerd.
Het staat bewoners vrij om de aanwezige plantenschalen, hangingbaskets en de aanwezige bloempotten op de galerij, zelf bij te houden.
Wanneer blijkt dat daar geen belangstelling voor bestaat, dan zal de gemeente Vlaardingen de genoemde baken verwijderen.

Enige foto's van voorgaande jaren kunt u hier vinden.

Mededelingen

Het jaar 2015 is financieel afgesloten.

Hiermee is een definitief einde gekomen aan de bewonerscommissie: Adenauerlaan-Walnotendreef.

Commissieleden kunnen het overzicht vinden op de commissiepagina.

LET OP !

E-mailadressen die eindigen op adenauerlaan.nl komen te vervallen met ingang van 1 oktober 2016.

Zorg tijdig voor een ander e-mailadres.

notulen

Er zijn notulen beschikbaar.
Tot 1 oktober 2016 kunt u deze inzien.

Hier de notulen

 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu